`Onderweg` heeft een uitgesproken multidisciplinaire werking. Samenwerking tussen disciplines en overleg in team is mogelijk, nadat dit met u besproken is.

 

Wij vinden transparantie naar de cliënt belangrijk. Men wordt steeds geïnformeerd over de stappen die genomen worden in het behandelproces, zodat men samen kan toewerken naar de beoogde doelstellingen. Men wordt op deze wijze deelgenoot gemaakt van het proces. Al onze therapeuten hebben tevens beroepsgeheim. Wij vinden uw privacy belangrijk en spreken met u af wanneer en welke informatie mag besproken worden met de andere disciplines of derden.

 

`Onderweg` vindt het belangrijk om uw sterktes en kwaliteiten aan te spreken. Op deze wijze gaan we samen op weg naar de door u gestelde doelstellingen. We vertrekken vanuit de vraag van de cliënt en stemmen ons aanbod af op uw vraag en behoefte. Van hieruit vertrekkende bekijken we welke therapie / therapeut het beste aansluit bij uw vragen en noden. Het is mogelijk dat we hiervoor samenwerken met meerdere disciplines.

 

Onze therapeuten werken vanuit het principe dat een behandeling niet langer dient te duren dan noodzakelijk. Er wordt zo efficiënt mogelijk gewerkt naar de doelstellingen.