top of page
Gedragstherapie

Binnen onze praktijk zijn er twee psychologen die (cognitieve) gedragstherapie aanbieden voor volwassenen. Daarnaast is onze systeemtherapeut ook sterk gedragstherapeutisch geïnspireerd. Uit wetenschappelijk onderzoek is deze vorm van therapie zeer effectief gebleken. Gedragstherapie toont een duidelijke positieve evolutie bij zeer veel problematieken en is zelfs bij angststoornissen bevonden als enige effectieve behandeling.

Gedragstherapie vertrekt vanuit het idee dat onze gedachten, gevoelens en gedrag voor een groot deel aangeleerd zijn vanuit ons verleden, bijvoorbeeld opvoeding, ervaringen of modellen. Uit deze leergeschiedenis ontwikkelen we ‘conditioneringen’. Dit zijn aangeleerde ervaringen waarbij men bepaalde gevolgen verwacht. Soms gebeurt het dat mensen last krijgen van deze conditioneringen. Een voorbeeld: Als een kind steeds negatieve kritiek krijgt als hij iets niet ‘perfect gedaan heeft, leert het kind dat er negatieve gevolgen zijn als hij iets vergeet, een vergissing maakt of niet naar de verwachtingen handelt. Hij leert dat het nooit goed genoeg is, dat hij aan een hele hoge standaard moet voldoen, er geen ruimte is om fouten te maken. De kans is hoog dat het kind faalangst en perfectionisme ontwikkelt.

Vaak dragen dergelijke aangeleerde strategieën bij aan de huidige problemen. Er is bijvoorbeeld een sterk verband tussen perfectionisme en burn-out.

We starten de therapie met een kennismaking en een analyse van wat er aan de hand is. We proberen zicht te krijgen op de conditioneringen en proberen te begrijpen waar ze vandaan komen en waarom men functioneert op deze manier. Hierbij vertrekken we vanuit veel begrip voor de huidige moeilijkheden. We maken samen een overzicht van de oorzaken en de gevolgen en koppelen hieraan een behandelaanpak. Deze aanpak krijgt gedurende de therapie meer en meer vorm en wordt flexibel aangepast aan de noden. Gedragstherapie kenmerkt zich ook in zijn actieve manier van behandelaanpak, waarbij oefeningen, tools en opdrachten worden meegegeven. Hierdoor merken we dat mensen steeds meer hun eigen `therapeut` leren zijn en minder afhankelijk worden van ons als therapeut.

Voorbeelden van behandeling zijn:

 • Psycho-educatie omtrent het probleem: Het verwerven van kennis en vaardigheden die nodig zijn om met het problemen te kunnen omgaan

 • Het in vraag stellen van onrealistische gedachten en leren afstand nemen hiervan (bijvoorbeeld door er minder belang aan te hechten)

 • Ontspanningstechnieken aanleren

 • Leren accepteren van gevoelens en/of leren ervaren van deze gevoelens

 • Zicht krijgen op wat men waardevol vindt in het leven om vervolgens hiernaar te gaan handelen

 • Stimuleren om moeilijke situaties aan te gaan in plaats van te vermijden en de tools geven om dit te doen

 • Aanleren van alternatieve probleemoplossingsvaardigheden die meer helpend zijn

 • ...

Binnen de gedragstherapie zijn er een aantal therapievormen die herkenbaar zullen zijn:

 • Exposuretherapie

 • Cognitieve therapie

 • Acceptance and commitment therapy (ACT)

 • Mindfulness

 • Schematherapie

 • ...

Samengevat:

Gedragstherapie heeft dus als doel vicieuze cirkels en dynamieken te doorbreken door inzichten en verandering te brengen in de onderliggende mechanismen. Hiervoor geven we vaardigheden en tools mee. Je wordt dus aangemoedigd om op een actieve manier te werken aan je problemen. Door denk- en gedragsoefeningen in de praktijk proberen we de vooropgestelde doelstellingen te bereiken. Door inzicht te verwerven in de oorsprong van bepaalde patronen en dynamieken (leergeschiedenis) trachten we eveneens aan hervalpreventie te doen. Er wordt dus ook in de ‘diepte’ gewerkt, zoals bijvoorbeeld aan onderliggende persoonlijkheidsdynamieken en zelfbeeld. Gedragstherapie heeft stevige wetenschappelijke wortels en is uitermate geschikt voor het behandelen van stress, depressie, angst, burn-out, dwang, trauma, verslaving… Gezien we vanuit de gedragstherapie problemen benaderen vanuit de oorzakelijke en instandhoudende processen, is deze therapievorm breed inzetbaar.

Psychotherapeuten:

 • Ilse Buttiens: Klinisch psycholoog, gedragstherapeut, psychodiagnosticus

 • Sarah Schoemans: Klinisch psycholoog, gedragstherapeut

 • Iris Cordons: Systeemtherapeut, EFT en contextuele gedragstherapeut

bottom of page