top of page
Relatietherapie

Vragen

 

Voor de begeleidingen en behandeling van relationele problemen kan u bij onze relatietherapeute  terecht. Er wordt eerst een kennismakingsgesprek gepland om samen zicht te krijgen op de doelen, verwachtingen en moeilijkheden.

 

Een fijne relatie is belangrijk om je goed in je vel te voelen. Elke langdurige relatie kent moeilijkere periodes. Meestal geraak je hier als koppel samen door en wordt jullie verbondenheid hierdoor versterkt. Soms lukt dit niet door allerlei omstandigheden: er zijn verschillende relatiekwetsuren waardoor je je niet meer durft open te stellen voor je partner, elke poging tot een gesprek over de dingen die spelen mondt uit in ruzie, er is nog weinig communicatie mogelijk, jullie zijn te ver van elkaar verwijderd geraakt, er is een buitenechtelijke relatie, er zijn zaken van buitenaf of veranderingen in jullie leven die druk leggen op jullie relatie, ……

De beslissing om naar een relatietherapeut te stappen, is niet evident. Meestal hebben jullie zelf al een aantal dingen geprobeerd om jullie relatie nieuw leven in te blazen. Elke persoon en elke relatie is anders, het is een kwestie van het juiste evenwicht vinden tussen jullie beiden. En dat doe je samen. Ook al lijkt het soms uitzichtloos, stilstaan bij je relatie en ruimte maken om te luisteren naar elkaars behoeften kan je relatie verbeteren. Iemand die neutraal en zonder oordeel mee zoekt naar oplossingen kan dan een grote hulp zijn.

Relatietherapie kan helpen communicatieproblemen en spanningen tussen koppels aan te pakken en om samen tot nieuwe inzichten te komen waardoor partners terug dichter bij elkaar kunnen komen.  Centraal staan de patronen waarin jullie vast komen te zitten, het gedrag en de emoties van beide partners afzonderlijk en in verhouding met elkaar. Samen met de therapeut onderzoeken jullie wat er fout loopt, wat jullie wens is en hoe jullie de relatieproblemen kunnen oplossen of de relatiebreuk herstellen en naar wat voor beiden een bevredigende relatie kan zijn. Indien nodig kan je onder begeleiding op een respectvolle manier de relatie stopzetten. Een relatietherapeut is meerzijdig partijdig. Dit betekent dat deze geen partij zal kiezen en ruimte maakt voor ieders beleving en standpunt.

Hoe vaak en wanneer de sessies plaatsvinden wordt samen besproken. Er kan ook in onderlinge overeenstemming worden afgesproken dat beide of een van de partners een aantal sessies apart op gesprek komen. Wat belangrijk is voor de relatie kan erna terug in gesprek gebracht worden tijdens de gezamenlijke sessies.

 

 

Therapeut:

 

Iris Cordons: Systeem-, relatie- en gezinstherapeut

bottom of page