Creatieve therapie

Er bestaan verschillende manieren om onze problemen, gedachten, gevoelens, wensen, verlangens… te uiten. Bij volwassenen gebeurt dit meestal via het ‘praten’. In veel gevallen hebben we echter niet de woorden om ons goed uit te drukken of hebben we het gevoel dat praten alleen ons niet verder helpt. In dat geval zou creatieve therapie een antwoord kunnen bieden.

Kinderen daarentegen zijn in veel gevallen creatiever dan volwassenen. Zij hebben vaker de neiging zich uit te drukken via spel, beeld, dans, muziek,... Creatieve therapie sluit dan ook nauw aan bij de leefwereld van kinderen en kan dus ook voor hen een zinvolle therapievorm zijn.

 

Bij creatieve therapie wordt er gebruik gemaakt van verschillende creatieve materialen (tekenen, schilderen, kleien, papier-maché, foto, film…) om uiting te geven aan je belevingen, gedachten, gedragingen… De creatief therapeut reikt specifieke methoden en opdrachten aan die afgestemd zijn op jouw noden, behoeften en vragen. Naast het verkennen van probleemgebieden en moeilijkheden, ligt de focus op je mogelijkheden en sterktes. Geleidelijk aan krijg je meer inzicht in jezelf en je eigen functioneren.

De nadruk ligt op het ‘doen’ en ‘ervaren’, dit geeft je de kans actief aan de slag te gaan met de verworven inzichten en te oefenen met nieuw gedrag. De stap van de therapieruimte naar het dagelijkse leven is daarom vaak kleiner dan bij andere therapievormen.

 

Een veel voorkomende misvatting is dat men ‘artistiek’ aangelegd moet zijn om in te stappen in een creatief therapeutische behandeling. In creatieve therapie is het niet de bedoeling een kunstig resultaat neer te zetten. Het accent ligt op de inhoud van je werk, op wat je ervaart tijdens het creëren, op wat het eindresultaat bij je oproept, enzoverder. Of je nu artistiek aangelegd bent of niet is dus niet van belang.

Psychotherapeut:

  • Leen Tordeurs: Klinisch psycholoog, creatief therapeut