top of page
Gezinstherapie

Spanningen in het gezin kunnen invloed hebben op het psychisch functioneren van de gezinsleden. Of problemen van een gezinslid hebben een invloed op het functioneren van de anderen in het gezin. Soms geraakt een gezin verstrikt in een negatieve spiraal van conflicten en destructieve communicatie. Dit kan leiden tot onaangename relaties binnen het gezin.

Wanneer meerdere personen in een gezin problemen ervaren, kan gezinstherapie aangewezen zijn, bijvoorbeeld:

  • de communicatie loopt vast

  • één gezinslid (kind of ouder) heeft een probleem waar heel het gezin zich zorgen over maakt (bijvoorbeeld: depressieve klachten, middelengebruik, woedeaanvallen, psychosomatische klachten zoals hoofdpijn of buikpijn …)

  • er zijn veranderingen in het gezin waar iedereen het moeilijk mee heeft, een verhuis, scheiding, ziekte, overlijden, ...

 

Gezinstherapie kan helpen daar waar het gezin vast raakt door onderlinge spanningen of door problemen van een gezinslid. Door de jaren heen kan er veel veranderen door de geboorte van een kind, opgroeiende pubers, kinderen die het huis verlaten, ... Elke overgang naar een nieuwe fase vergt aanpassing en dat brengt soms spanningen met zich mee.  Soms kunnen wijzigingen in de gezinssituatie zoals een echtscheiding, een nieuw samengesteld gezin, of het verlies van een gezinslid, moeizaam verlopen. De oorzaak van de problemen kunnen ook buiten het gezin liggen en toch het ganse gezin beïnvloeden.

Een gezinstherapeut helpt jonge kinderen om zich te uiten en kan ouders ondersteunen. Met oudere kinderen worden bepaalde onderwerpen samen besproken. De gezinstherapeut zal zich 'meerzijdig partijdig' opstellen: niemand wordt beoordeeld of veroordeeld, de visie van ieder gezinslid is belangrijk. Vaste patronen, onderlinge verhoudingen en verwachtingen worden zo zichtbaar. Het doel is dat iedereen zich beter gaat voelen. 

Meestal worden alle gezinsleden (partner, ouders, broers, zussen, grootouders, familieleden, …) uitnodigt voor het eerste gesprek om samen te praten over de bezorgdheden die er zijn. Er wordt samen gezocht naar krachten en (nieuwe) mogelijkheden bij de betrokkenen zelf en in hun context. 

Tijdens de gesprekken zoekt de gezinstherapeut samen met de leden naar andere manieren om met de problemen om te gaan. Tijdens de gezinstherapie kunnen de gezinsleden zich bewust worden van onderlinge reacties op elkaar en begrijpen welke invloed zij op anderen hebben. De belangrijkste doelstelling is het doen verminderen of verdwijnen van de klachten of moeilijkheden. Dit wordt bereikt doordat mensen zich anders gaan gedragen ten opzichte van elkaar, anders met elkaar omgaan, anders op elkaar reageren en/of doordat men een andere visie krijgt op de problemen, op zichzelf en op de relaties.

Hoe vaak en wanneer de sessies plaatsvinden wordt samen besproken.  Voor sommige gezinnen kunnen enkele gesprekken al veel ophelderen. Andere gezinnen hebben nood aan een langdurige begeleiding.

Er kan ook in onderlinge overeenstemming worden afgesproken dat iemand of een aantal gezinsleden een paar sessies apart op gesprek komen. Wat belangrijk is voor het systeem kan erna terug in gesprek gebracht worden tijdens de gezamenlijke sessies.

Therapeut: Chloë Lazard

bottom of page