Relatietherapie

 

Vragen:

 

Elke relatie kent goede en minder goede momenten. Meestal geraak je hier als koppel samen uit. Soms is men echter op een punt gekomen waar men als koppel niet goed weet hoe men uit een moeilijke fase moet komen. Men voelt zich niet begrepen en/of er is geen vertrouwen in de relatie. Tijdens zo'n moeilijk moment kan er ook twijfel ontstaan over de relatie en kan men zich afvragen of de relatie nog zin heeft.

 

Relatietherapie heeft als doel

 • om te voorkomen dat er een onoverbrugbare kloof ontstaat binnen de relatie

 • als laatste redmiddel voor een relatie

 • het verdiepen van een relatie

 

Relatietherapie is aangewezen als

 • er veel ruzie of conflict is binnen de relatie

 • praten moeilijk lukt tussen partners

 • partners het gevoel hebben uit elkaar gegroeid te zijn

 • één van de partners ontrouw geweest is

 • men twijfelt over de gevoelens voor de partner

 • er twijfel is over het verderzetten van een relatie

 • ...

 

 

Werkwijze:

 

Voor de begeleidingen en behandeling van relationele problemen kan u bij onze relatietherapeute  terecht.

 

Relatietherapie is:

 • als koppel samen werken om zaken te veranderen binnen de relatie zoals luisteren naar elkaar, praten over emoties,...

 • het meegeven van opdrachten waarmee  het koppel thuis aan de slag kan. De opdracht is afgestemd op de noden binnen de relatie. De opdracht en de beleving van partners wordt tijdens de gesprekken besproken.

 

 

Therapeut:

 

Iris Cordons: Systeem-, relatie- en gezinstherapeut i.o.