top of page
Psychodiagnostiek

Voor psychodiagnostiek werken we op dit ogenblik samen met oud collega Birgitt Haesen die gevestigd is in Sint-Truiden. Neem zeker contact op voor meer info. 

Vragen:

 

 • Neuropsychologisch onderzoek: De cognitieve functies worden onderzocht.

  • Aandacht en concentratie

  • Geheugen

  • Mentale flexibiliteit

  • Executieve functies, planning en organisatie

 • Intelligentie onderzoek: De intellectuele capaciteiten worden onderzocht. Zowel de mogelijkheden als de moeilijkheden worden in kaart gebracht.

 • Ontwikkelingsstoornissen (kinderen en volwassenen): Onderzoek in functie van diagnosestelling van ontwikkelingsstoornissen, bijvoorbeeld ADHD of Autismespectrumstoornis.

       Een multidisciplinair onderzoek wordt uitgevoerd. Er wordt dus een beroep gedaan op meerdere disciplines binnen de                  praktijk.

 • Persoonlijkheidsonderzoek bij volwassenen: De klachten, persoonlijkheid en onderliggende patronen worden in kaart gebracht.

 • Belevingsonderzoek bij kinderen: Het gevoelsleven en het functioneren van het kind wordt in kaart gebracht.

 

 

Werkwijze:

 

Soms is het belangrijk om een beter zicht te krijgen op de klachten en problemen door middel van een testonderzoek. Men kan overgaan tot een psychodiagnostisch onderzoek in het kader van het stellen van een diagnose of om een beter zicht te krijgen op de problemen en de sterktes van een persoon.

 

Een psychodiagnostisch onderzoek kan uit een aantal onderdelen bestaan. Afhankelijk van de problematiek en de vraag wordt gekeken welke onderdelen worden doorlopen.

 • Intake

 • Klinisch interview

 • Psychologische testen

 • Vragenlijsten

 • Observatie

 

We proberen steeds een totaalbeeld te krijgen van de onderzochte domeinen. Hiervoor baseren we ons op veel meer dan enkel psychologische testen.

 

Na afloop van het onderzoek wordt een nabespreking gedaan om de zwaktes en sterktes en een eventuele begeleiding te bespreken. Tijdens dit gesprek wordt tevens voldoende afgetoetst of u zichzelf of uw kind herkent in dit beeld. U krijgt ruimte om dit beeld te bespreken en om vragen te stellen. U ontvangt tevens een uitgebreid verslag van het onderzoek.

bottom of page