top of page
Integratieve benadering
Voor kinderen, jongeren en volwassenen

In een psychologische begeleiding volgens de integratieve benadering worden methoden en technieken uit verschillende therapievormen gecombineerd. Zo kan er een begeleiding op maat voorzien worden die past bij jouw persoon (of die van jouw kind), situatie en veranderwens. Iedere begeleiding is dus uniek. Bovendien is deze manier van werken erg flexibel en groeit ze mee met de vorderingen die jij (of jouw kind) gaandeweg maakt. 

 

De gehanteerde methoden en technieken komen voort uit zowel verbale als non-verbale therapievormen; o.a. gedragstherapie, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), psychoanalytische therapie, oplossingsgerichte therapie, systeemtherapie en creatieve therapie. 

 

Voor volwassenen starten wij met een kennismakingsgesprek, waarbij we jouw situatie en hulpvraag vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Samen met jou bepalen we welke doelen en thema’s belangrijk zijn tijdens de begeleiding en stippelen we een begeleidingstraject uit waar we mee aan de slag gaan. Dit begeleidingstraject kan voortdurend bijgestuurd worden wanneer nodig. 

 

Voor de begeleiding van kinderen en jongeren starten wij eveneens met een kennismakingsgesprek. In zo’n kennismakingsgesprek beluisteren we het verhaal en de hulpvraag van zowel het kind/de jongere als de ouders. Bij jongere kinderen starten we de begeleiding met een korte observatieperiode van 3 à 4 sessies. Nadien komen we terug samen om het behandeltraject te bespreken en uit te stippelen. Bij wat oudere kinderen en jongeren bepalen we het behandeltraject tijdens het eerste kennismakingsgesprek. Een behandeltraject voor kinderen en jongeren kan erg verschillend zijn naargelang de leeftijd en noden: soms wordt er individueel met het kind of de jongere gewerkt, soms werken we met het hele gezin of wisselen we af tussen individuele en oudergesprekken. 

 

De frequentie en duur van het behandeltraject worden in samenspraak bepaald. 

 

Psychotherapeut:

  • Leen Tordeurs: Klinisch psycholoog, creatief therapeut met integratieve aanpak

bottom of page