Vrije tijdsinvulling

 

Kinderen kunnen soms moeilijkheden ondervinden om hun vrije tijd in te vullen. Zeker kinderen met ASS kunnen hiermee moeilijkheden ondervinden. 

Wat doe je in een vrij moment in de klas, welk spel speel je op de speelplaats, enz.  Het  invullen van vrije tijd vereist bepaalde vaardigheden die niet altijd even gemakkelijk zijn voor kinderen met ASS.

  • Creativiteit

  • Flexibiliteit 

  • Voorstellingsvermogen 

  • Keuzes leren maken 

  • Sociale relaties aanknopen en verder ontwikkelen 

  • … 

 

Het kan voor ouders moeilijk zijn om hun kinderen te begeleiden in het leren invullen van vrijetijdsactiviteiten. Er is een enorm aanbod aan speelgoed voor kinderen. Dit is vaak complex en onduidelijk. Het doel binnen deze sessies is om deze spelletjes zo aan te passen (visualiseren, duidelijke spelregels, aanpassen spelregels, stappenplan aanbieden, spel structureren, …) dat de spelletjes voor kinderen met ASS duidelijk worden. 

Verder is het voor sommige kinderen moeilijk om de speeltijden tijdens school zinvol en plezierig in te vullen. Ook tijdens deze sessies worden verschillende spelletjes aangereikt die kinderen kunnen spelen op de speelplaats.  

Een speelmap wordt voor elk kind aangemaakt. Hierin worden  alle spelletjes met bijhorende aanpassingen en spelregels verzameld.

 

Wat?

1 intake + 10 groepssessies 

 

Wanneer? 

Dinsdagnamiddag of woensdagnamiddag 

 

Een groepje kan van start gaan met min. 3 deelnemers

 

Kostprijs?

200 euro (20 euro per sessie van 50 min)