Vaardigheidstraining Autisme - ADHD

 

Kinderen met autisme of ADHD ervaren vaak moeilijkheden met bepaalde vaardigheden die van hun worden verwacht op school, bij vrienden en in de toekomst bij het werk: sociale vaardigheden, inleving, planning... 

We beseffen hoe moeilijk het voor deze kinderen kan zijn om aan de verwachtingen van onze maatschappij te voldoen. Wij willen hen dan ook een helpende hand bieden en trachten met onze sessies een aantal belangrijke vaardigheden bij te brengen die ze kunnen toepassen om hun levenskwaliteit en geluk te vergroten. We richten ons op het aanleren van vaardigheden en het stimuleren van eigen kwaliteiten zodat ze deze beter kunnen inzetten om met de moeilijkere thema`s te kunnen omgaan.

 

Het aanbod bestaat voor kinderen en jongeren van 4 tot 20 jaar. De kinderen worden dan opgedeeld in leeftijdsgebonden groepjes zodat we zo goed mogelijk kunnen rekening houden met de noden van hun leeftijd.

 

Ondanks dat het zou gaan om groepsessies trachten we toch rekening te houden met de individuele noden. Tijdens een intake proberen we een zo goed mogelijk zicht te krijgen op de moeilijkheden van het kind / jongeren.

 

We kunnen dan samen kijken wat zou kunnen bijdragen aan groei. Samen wordt er een pakket samengesteld naar wat er nodig is. Dit kan bestaan uit meerdere groepjes of slechts 1 groepje. Dit wordt samen bekeken.

Maar ook tijdens de sessies wordt rekening gehouden met de specifieke noden en moeilijkheden van het kind / jongere. Hetzelfde aanbod dat in groep gegeven wordt is tevens mogelijk individueel.

 

Mogelijke groepsessies zijn:

 • Psycho-educatie - Uitleg aan de ouders of het kind: wat is ADHD of autisme en hoe heeft het invloed op jou + verwerking van de diagnose

 • Training ouders: aanpak en tips - Bv. brengen van structuur, regels, opvoeding...

 • Praatgroepen ASS - ADHD

 • Sociale vaardigheidstraining

 • Omgaan met emoties en gedachten

 • Studiebegeleiding - Schoolse moeilijkheden

 • Zelfredzaamheid

 • Vrije tijdsinvulling

 • Relaties en seksualiteit (jongeren)

 • Motorische vaardigheden (Fijne en grove)

 • Schrijven

 • Voedingsaanpak

 

Er kan een groepje van start gaan vanaf het ogenblik dat er drie aanmeldingen zijn hiervoor. De sessies worden meestal op woensdag namiddag en zaterdag gegeven.